Foxen

DALL·E 2023-11-10 20.26.34 - Create an image in a large, minimalist format featuring the text _Foxen_ in a stylish, Japanese-themed font. The image should include cute foxes ridin

Foxen på NärCon Vinter 2024

Det är med stor glädje att meddela att Foxen kommer att närvara vid NärCon Vinter 2024!

Under NärCon Vinter kommer vi att ha en kaplastavsturnering där du kan vinna biljetter till framtida FoxCon.

Vi har valt att hålla turneringen i mindre skala eftersom vi just har startat om föreningen och har inte så mycket material. Trots det är kaplastavar en rolig aktivitet som alla kan vara med på, och det är något vi vill fortsätta utforska i framtiden!

Om du inte är intresserad av kaplastavar är det ingen problem. Du är välkommen att besöka oss och prata om FoxCon eller vilket ämne som helst. 

Vi kommer att vara där under Närcon Vinter för att hjälpa besökare som är intresserade av att gå med i Foxen. Vi kommer också att vara tillgängliga för att prata om allt möjligt.

Vi kommer att återkomma med info och tider inom kort! Stay tuned!

Ser fram emot att träffa er där! 🦊